Bezpečnost práce | ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn všech výchovných, organizačních, technických a dalších opatření, vedoucích k bezpečnosti a ochraně zdraví nejen zaměstnanců. Tato opatření je třeba soustavně kontrolovat a zdokonalovat. Základním právním předpisem BOZP je zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění), který společně s prováděcími předpisy udává práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců.

 

V souvislosti s prací dochází v ČR každý den ke stovkám úrazů a každý třetí den k úrazu smrtelnému, které přináší zaměstnavatelům a zaměstnancům citelné ztráty.

Zavedení a následné dodržování BOZP je pro zaměstnavatele stále náročnější, neboť podmínkou je vysoká odbornost. Nedodržování předpisů pro zajišťování a řízení bezpečnosti práce a dodržování podmínek pracovního prostředí se zaměstnavatel vystavuje zejména následujícím sankcím:

  • uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč (oblastní inspektorát práce),
  • uložení pokuty až do výše 3 000 000 Kč (krajská hygienická stanice),
  • uložení pokuty až do výše 100 000 Kč (zdravotní pojišťovna).

Aktuality

24.8.2017

Lékař (Mohelnice, Uničov) - zástupy

Do našeho týmu hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství, popř. pracovním lékařství.

23.3.2016

Poslední volná místa na seminářích

Poslední volná místa na našich vzdělávacích seminářích čekají právě na Vás!!

archiv