Ergonomie

Ergonomie řeší působení pracovního prostředí, pracovních podmínek, pomůcek a postupů na výkon a zdraví člověka. Správné nastavení pracovních podmínek z hlediska ergonomie je mnohdy kompromisem mezi vykonávanou prací a individuální výbavou pracovníka (optimalizace lidské činnosti). V opačném případě může působení výše uvedených faktorů způsobit snížení pracovního výkonu, vyšší zmetkovitost, zvýšenou četnost pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, zejména v podobě muskuloskeletálního onemocnění.

Dodržování správné ergonomie legislativně řeší především nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, ve kterém jsou například uvedeny požadované rozměry pracovního místa (pracovní rovina, dosahové vzdálenosti, prostor pro dolní končetiny, nožní ovladače ad.), hygienické limity pro manipulaci s břemeny, práci se zobrazovacími jednotkami, tažné a tlačné síly apod.

V konečném důsledku se ergonomie práce projeví na výsledné kategorii rizikových faktorů pracovního prostředí jako je pracovní poloha, lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, ale i psychická a zraková zátěž.

Ergonomie je tedy multidisciplinární obor, který v sobě zahrnuje především poznatky z fyziologie a psychologie práce, antropometrie, biomechaniky, hygieny práce, průmyslového inženýrství aj. technických oborů.

  • kontrolními orgány v oblasti dodržování ergonomických zásad jsou orgán ochrany veřejného zdraví a oblastní inspektorát práce.

Aktuality

15.10.2018

EHS Consultant

Otevřeli jsme novou pracovní pozici - EHS Consultant.

20.7.2018

Lékař - specialista PLS a LEFP (Zlín)

Do týmu hledáme další kolegy.

24.8.2017

Lékař (Mohelnice, Uničov) - zástupy

Do našeho týmu hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství, popř. pracovním lékařství.

archiv