Kategorizace prací

Kategorizace prací je zákonný nástroj zaměstnavatele pro zhodnocení zdravotních rizik pracovního prostředí a vykonávané práce. Pokud nejsou tato rizika u každé práce dobře zhodnocena, mohou se projevit ve formě až nevratných poškození zdraví uznatelných např. jako nemoc z povolání. Důsledkem kategorizace prací je optimalizace neodstranitelných rizik, provádění specifických lékařských preventivních prohlídek, edukace zaměstnanců, implementace nápravných opatření a další.

Faktory pracovního prostředí jsou: prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu.

Zařazení prací do kategorií (mimo ionizující záření) se řídí vyhláškou č. 432/2003 Sb., v platném znění.

Pro správné zařazení všech třinácti rizikových faktorů se používá jak fundované hodnocení pracovních podmínek (údaje rozhodné pro zařazení), tak i autorizovaných/akreditovaných měření, které zaměstnavatele stojí až několik desítek tisíc korun pro jednu práci.

Zařazení práce do tzv. rizikové kategorie (2R, 3, 4) provádí orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) na základě návrhu zaměstnavatele.

Legislativně správné zařazení prací do kategorií kontroluje OOVZ, dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. Neplnění těchto a dalších souvisejících zákonných povinností pokutuje orgán ochrany veřejného zdraví:

  • uložení pokuty až do výše 3 000 000 Kč.

 Více informací www.kategorizace-praci.cz

Aktuality

30.10.2017

Všeobecná zdravotní sestra - Mohelnice

Do našeho týmu hledáme zdravotní sestru do ordinace pracovnělékařských služeb v Mohelnici.

24.8.2017

Specialista PLS

Do týmu autorizované laboratoře hledáme nové kolegy.

24.8.2017

Lékař (Mohelnice)

Do našeho týmu hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství, popř. pracovním lékařství.

archiv