Požární ochrana

PO vytváří podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry. Základním právním předpisem PO je zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění), který společně s prováděcími předpisy vytváří podmínky pro ochranu života a zdraví. Každý požár může mít tragické následky jak v oblasti života a zdraví osob nebo zvířat, tak i trvalou ztrátu majetku.

 

Zavedení a následné dodržování zásad PO je pro zaměstnavatele stále náročnější, neboť podmínkou je vysoká odbornost.

Nedodržování předpisů požární ochrany se zaměstnavatel vystavuje zejména následujícím sankcím:

  • uložení pokuty až do výše 500 000 Kč (hasičský záchranný sbor - neoznačení míst a pracovišť značkami, příkazy, zákazy a pokyny, porušování stanovených předpisů, absence dokumentace),
  • uložení pokuty až do výše 1 000 000 Kč (hasičský záchranný sbor - porušení povinností vyplývajících z předpisů u osob provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím).

Aktuality

15.10.2018

EHS Consultant

Otevřeli jsme novou pracovní pozici - EHS Consultant.

20.7.2018

Lékař - specialista PLS a LEFP (Zlín)

Do týmu hledáme další kolegy.

24.8.2017

Lékař (Mohelnice, Uničov) - zástupy

Do našeho týmu hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství, popř. pracovním lékařství.

archiv