Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařská péče se skládá nejen z preventivních prohlídek zaměstnanců, ale i z kvalitního poradenství a pravidelného dohledu v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí. Základním právním předpisem pro poskytování pracovnělékařských služeb je nově platný zákon o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb., v platném znění). Zákon nově mění komplexní pojetí poskytování pracovnělékařské péče v rozšířenou službu (dříve popisovanou jako závodní preventivní péče).

Absence preventivních prohlídek a pravidelného dohledu na pracovištích zvyšuje pravděpodobnost vzniku úrazů a nemocí z povolání a může snižovat produktivitu práce.

Novým právním předpisem je pro všechny zaměstnavatele stanovená povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Nesplněním či porušením povinností dané legislativou nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví (OVZ) se zaměstnavatel vystavuje zejména následujícím sankcím:

  • uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč (orgán OVZ, oblastní inspektorát práce)

Společnost PREVENTADO s.r.o. je na základě rozhodnutí krajského úřadu, a dále na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů oprávněna k poskytování pracovnělékařských služeb, neboť je poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

Disponujeme celorepublikovou sítí smluvních lékařů, naše dostupnost nám umožňuje poskytovat pracovnělékařské služby kdekoliv na území ČR.

Aktuality

24.8.2017

Specialista PLS

Do týmu autorizované laboratoře hledáme nové kolegy.

24.8.2017

Lékař (Mohelnice)

Do našeho týmu hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství, popř. pracovním lékařství.

archiv