Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařská péče se skládá nejen z preventivních prohlídek zaměstnanců, ale i z kvalitního poradenství a pravidelného dohledu v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí. Základním právním předpisem pro poskytování pracovnělékařských služeb je nově platný zákon o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb., v platném znění). Zákon nově mění komplexní pojetí poskytování pracovnělékařské péče v rozšířenou službu (dříve popisovanou jako závodní preventivní péče).

Absence preventivních prohlídek a pravidelného dohledu na pracovištích zvyšuje pravděpodobnost vzniku úrazů a nemocí z povolání a může snižovat produktivitu práce.

Novým právním předpisem je pro všechny zaměstnavatele stanovená povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Nesplněním či porušením povinností dané legislativou nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví (OVZ) se zaměstnavatel vystavuje zejména následujícím sankcím:

  • uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč (orgán OVZ, oblastní inspektorát práce)

Společnost PREVENTADO s.r.o. je na základě rozhodnutí krajského úřadu, a dále na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů oprávněna k poskytování pracovnělékařských služeb, neboť je poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

Disponujeme celorepublikovou sítí smluvních lékařů, naše dostupnost nám umožňuje poskytovat pracovnělékařské služby kdekoliv na území ČR.

Aktuality

15.10.2018

EHS Consultant

Otevřeli jsme novou pracovní pozici - EHS Consultant.

20.7.2018

Lékař - specialista PLS a LEFP (Zlín)

Do týmu hledáme další kolegy.

24.8.2017

Lékař (Mohelnice, Uničov) - zástupy

Do našeho týmu hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství, popř. pracovním lékařství.

archiv