REFERENCE

Naše společnost disponuje týmem odborníků s širokými znalostmi a bohatými zkušenostmi a zajišťuje služby péče o zaměstnance pro klienty různých odvětví, což nám přináší cenné zkušenosti, které využijeme právě pro Vás.

 

 

Pro společnost Nestlé Česko s.r.o. systematicky řešíme konkrétní aspekty v rámci poradenství v oblasti hygieny práce a pracovního lékařství. Navrhujeme opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a provádíme hodnocení zdravotních rizik na pracovištích s využitím moderních metod a důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

 

„Společnost PREVENTADO s.r.o. pro nás již několik let poskytuje poradenství v oblasti hygieny práce a pracovního lékařství. Služby této firmy jsou vždy zpracovány na vysoké úrovni, korektně a dodány v požadovaných termínech. Tuto spolupráci si hodláme dále udržet a rozšířit na aplikovanou ergonomii, kterou společnost Nestlé systematicky vyžaduje."

Tomáš Dragan, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, Nestlé Česko s.r.o., závod ZORA, Olomouc

 

Společnost Saint-Gobain Vertex s.r.o. řešila re-kategorizaci pracoviště na aktuální pracovní podmínky. Jelikož došlo ke změně pracovních podmínek (počet pracovníků obsluhující dané zařízení), nebylo možné využít interpretaci výsledků stávajícího protokolu. Na základě odborného přepočtu s využitím stávajícího protokolu o měření jsme provedli hodnocení rizik. Nebyla tak potřeba provádět zbytečně nová a nákladná měření. Výsledkem byla 90 % úspora nákladů na hodnocení faktorů pracovních podmínek. Jakým způsobem přistupuje Vaše společnost k často nákladným měřením rizikových faktorů?

 

„S výsledky spolupráce s firmou PREVENTADO s.r.o. jsme nad míru spokojeni. Odborné znalosti jsou na vysoké úrovni, samozřejmostí je také vstřícnost a korektnost. Spolupráci můžu jenom doporučit."

Dagmar Coufalová, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik Saint-Gobain Vertex s.r.o., Litomyšl

 

Společnost CERSY 2010 s.r.o. (obchodní síť MASO NOVÁK) se potýkala s nekoncepčním řešením zajištění služeb BOZP, PO a pracovnělékařských služeb. Dosavadní způsob zajištění výše citovaných služeb představoval reálnou hrozbu vysokých sankcích za nedodržení základních zákonných ustanovení. Realizací komplexu služeb naší společností se zaměstnavatel může naplno věnovat své činnosti, protože starost v péči o zaměstnance jsme převzali za něj. Vysoká úroveň námi poskytovaných služeb znamenala snížení rizika neplánovaných výdajů, jelikož jsme eliminovali možné sankce kvůli neaktuální dokumentaci či jiného zanedbání legislativní povinnosti.

 

Jsme spokojeni se zpracováním veškeré dokumentace v oblasti bezpečnosti práce, školením, kde se společnost PREVENTADO s.r.o. přizpůsobila našim vysokým nárokům. V neposlední řadě taktéž oceňujeme odborné zastupování při komunikaci se státními kontrolními úřady. Rádi i do budoucna využijeme služeb PREVENTADO s.r.o. Těšíme se na další spolupráci".

Ján Cerulík, jednatel společnosti CERSY 2010 s.r.o. (obchodní síť MASO NOVÁK)

 
 

Pro společnost i4b s.r.o. jsme řešili neefektivně nastavená zákonná školení, kdy jejich stávající podoba zatěžovala společnost vysokými personálními náklady a náročností na organizaci práce. Námi navržené řešení spočívalo v nasazení e-learnigového školícího systému, jehož hlavní přínosy spočívaly v efektivnějším personálním plánování a snížení personálních nákladů o 60 %.

 

Spolupráce s firmou PREVENTADO s.r.o. nám přinesla interaktivní a zážitkové školení našich zaměstnanců formou e-learningu, což se projevilo snížením nákladů na školení a zlepšení komplexní péče o zaměstnance".

Bc. Lukáš Starý, jednatel společnosti i4b s.r.o.

 

Aktuality

15.10.2018

EHS Consultant

Otevřeli jsme novou pracovní pozici - EHS Consultant.

20.7.2018

Lékař - specialista PLS a LEFP (Zlín)

Do týmu hledáme další kolegy.

24.8.2017

Lékař (Mohelnice, Uničov) - zástupy

Do našeho týmu hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství, popř. pracovním lékařství.

archiv